Svatební strom

100 Kč
Kód zboží: strom
Rám
Rozměr:
  40 x 30
Rám:
žádný
Cena celkem:
499 Kč

Pro práci s editorem slouží nabídky na pravé straně. Zobrazení můžete zmenšit nebo zvětšit, když podržíte klávesu Ctrl a stisknete klávesu – nebo +.

Rozměr - nabídka možných rozměrů obrazu. Čím větší obraz, tím více se na něj vejde otisků.

Rám - k obrazu můžete přidat některý z ozdobných rámů. Okolo obrazu si pak můžete nechat vybraný rám zobrazit stisknutím tlačítka Náhled (tlačítko se objeví po výběru rámu). Rám lze kdykoliv odebrat kliknutím na Odstranit rám.

Polštářky - nabídka razítkovacích polštářků.

Textové nabídky Jména, Datum, Místo - umístí pod strom text, který se obvykle skládá ze jmen, dne a místa svatby. Můžete využít jen některý z těchto řádků. Do horního prázdného řádku napište text. Pro napsání znaku & podržte pravý Alt a stiskněte klávesu C. V prostředním řádku vyberte typ písma. Ve spodním řádku je hodnota velikosti písma. Velikost písma lze také měnit pomocí tlačítek + a – pod tímto řádkem. Dále se zde nachází tlačítko B pro tučné písmo, tlačítko I pro kurzívu a tlačítko pro barvu textu, které je úplně vpravo. Pozici textů lze měnit stisknutím nebo držením tlačítka myši na tlačítku Pozice + a –. Pokud chcete umístit světlejší příjmení za Vaše jména, pak ho napište do pole Jména a jména pak napište do pole Místo nebo Datum.

Po dokončení úprav obraz vložte do košíku.

List price: 0 Kč
Price: 100 Kč